بهترین رنگ برای اتاق های کوچک

بهترین رنگ اتاق های کوچک

برای انتخاب بهترین رنگ اتاق های کوچک و هنگامی که شما در حال تزئین اتاقی با ابعاد کوچک هستید،

بهتر است قوانینی را که در طول دهه ها وجود داشته اند بیاموزید.

سپس، آن قوانین را تا حدی که ممکن است فراموش کنید.

به عنوان مثال، در گذشته، دانشِ معمول این بود که اتاق های کوچک باید با رنگ های روشن رنگ آمیزی شوند تا اتاق بزرگتر دیده شود.

یک قانون دیگر این است که شما باید از رنگ های گرم اجتناب کنید.

اما برخی از قوانین موجود می توانند خلاقیتتان را محدود کرده و شما را از خلق اتاق رویایی تان بازدارند. ادامه خواندن “بهترین رنگ برای اتاق های کوچک”